ROTARY CLUB SZAMOTUŁY

Kronika

Jubileusz X lecie Rotary Szamotuły
W dniu 18.05.2013 odbyło się X lecie ROTARY CLUB SZAMOTUŁY DISTRICT 2230.

rotary znak

Jubileuszowe obchody 10-lecia Klubu Rotary w Szamotułach.

        W ubiegłym miesiącu obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia naszego, szamotulskiego, klubu Rotary. Główna uroczystość jubileuszowa odbyła się Szamotułach na Zamku Górków. Przybyło wielu znamienitych gości. Zaszczycili ją swoją obecnością byli Wojewodowie Poznańscy: Marian Król i Włodzimierz Łęcki oraz były Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski - który był też obecny przed dziesięciu laty na uroczystości inaugurującej działalność naszego klubu. Przybył także Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, były senator RP, senator RP Jerzy Smorawiński. Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, wśród nich: Starosta Szamotulski Paweł Kowzan oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek. Licznie stawiła się brać rotariańska, nie tylko z Poznania i Wielkopolski, z Gubernatorem Dystryktu 2230 obejmującego Polskę, Ukrainę i Białoruś, do którego należy nasz klub - Lesławem Morawskim na czele.

     Gości powitał prezydent klubu Włodzimierz Kierończyk. W swoim wystąpieniu omówił minione dziesięciolecie działania klubu. Podkreślił znaczenie przyjaźni i wzajemnej akceptacji wśród członków klubu, które są podstawą pracy i osiągania efektów w służeniu lokalnej społeczności a także źródłem osobistej satysfakcji i zadowolenia. Zgromadzeni obejrzeli też krótką prezentację ukazującą ważniejsze wydarzenia klubowe, działania, inicjatywy i osiągnięcia w dziesięcioleciu a także zwykłe spotkania koleżeńskie i towarzyskie. Prezentacja pokazała w jaki sposób rozumiemy i realizujemy w Szamotułach główną ideę ruchu rotariańskiego, jego podstawowe przesłanie: potrzebę przedkładania służenia innym ponad własne dobro (Service Above Self).

       Przybyli goście wręczali kwiaty i okolicznościowe upominki, składali gratulacje, życzenia i podziękowania. Ważne dla nas były życzenia złożone w imieniu społeczności szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach przez panią dyrektor szkoły Bernadetę Adamską oraz, w imieniu podopiecznych Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach, przez Zarząd tego stowarzyszenia. Szczególnie wzruszyły i umocniły nas w przekonaniu, że to co robimy ma sens były słowa, iż naszą pracą i podejmowanymi inicjatywami sprawiamy radość, przywracamy wiarę w dobro i dajemy tę wiarę innym a także życzenia: ... miłości co nie ustaje, wiary w każdy dzień, marzeń co się spełniają i serdecznych przyjaciół wokół.

        Gospodarze uhonorowali w specjalny sposób - wręczeniem medali pamiątkowych wybitych staraniem szamotulskiego klubu (setnego klubu w Dystrykcie 2230) w 2005 roku, dla upamiętnienia stulecia ruchu rotariańskiego - byłych wojewodów Włodzimierza Łęckiego, Andrzeja Nowakowskiego, senatora Jerzego Smorawińskiego oraz ks. kanonika Andrzeja Grabańskiego, byłego proboszcza szamotulskiej parafii kolegiackiej, dziękując im za okazywaną bezinteresownie pomoc i wsparcie.

      Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Marian Król wręczył kolegom Zbigniewowi Przezwickiemu, asystentowi gubernatora dystryktu 2230 i Dariuszowi Nawrowskiemu, prezydentowi naszego klubu w kadencji 2005/2006 przyznane im przez Zarząd Towarzystwa medale „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięża), za krzewienie idei pracy organicznej. Miło jest wiedzieć, że nasze skromne wysiłki nie pozostają niezauważone.

Rotary pozwala dać coś od siebie innym ze świadomością, że nie jest się w tym osamotnionym, że jest się częścią wielkiej światowej rodziny ludzi dobrej woli.

Warto bezinteresownie czynić wysiłki by świat wokół nas stał się lepszym.
galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria galeria

© ROTARY CLUB SZAMOTUŁY