ROTARY CLUB SZAMOTUŁY


Czarter

rotary znak


certyfikat Rotary Szamotuły
Klub Rotary w Szamotułach.
(RC Szamotuły)

Czarter

Klub Rotary w Szamotułach jest klubem niewielkim. Liczy obecnie osiemnastu aktywnych członków, którzy stanowią grupą bliskich przyjaciół. Większość mieszka i pracuje w Szamotułach. Wielu urodziło się w tym mieście, mieszkało i chodziło do miejscowych szkół ale od dawna już żyje i pracuje poza Szamotułami - głównie w stolicy województwa - Poznaniu. Są to jednak ludzie silnie, emocjonalnie związani z Ziemią Szamotulską dla których jest to ich Mała ojczyzna.

Główne zadania i cele, jakie wypracował oraz przyjął dla swoich działań szamotulski Klub wynikają bezpośrednio z celów Rotary International i rotariańskiego ideału służby.


Są to:

1. Utrzymywanie i propagowanie wzajemnej życzliwości i przyjaźni oraz wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami Klubu i lokalną społecznością.
2. Pomoc dla utalentowanej młodzieży z terenu Ziemi Szamotulskiej w wytyczaniu i kształtowaniu drogi ich przyszłej kariery zawodowej.
3. Propagowanie i eksponowanie wartości lokalnej historii, tradycji i kultury jako najistotniejszego elementu dziedzictwa, stanowiącego o naszej tożsamości narodowej.
4. Wsparcie okazywane członkom lokalnej społeczności, którzy potrzebują pomocy.

Cotygodniowe spotkania klubowe odbywają się w Szamotułach, w każdy poniedziałek o godz. 19:00, w restauracji „Sanguszko”, na terenie należącym do Zamku Szamotulskiego.


Organizacja (2001-2003)

Inicjatorem założenia w Szamotułach klubu Rotary był Marek Nowaczyk. Zetknął się on z ideą ruchu rotariańskiego w Jeleniej Górze, gdzie działał prężnie miejscowy klub. Podzielił się myślą powołania w Szamotułach takiego klubu ze swoim sąsiadem Henrykiem Juraszkiem, który również zapalił się do tego pomysłu. Grono życzliwie zainteresowanych powiększało się.

W 2002 roku spotkania nabrały bardziej konkretnego charakteru, przeniesione zostały do jednej z miejscowych restauracji. Na kilku takich spotkaniach pojawili się koledzy z klubu Rotary w Jeleniej Górze - Lesław Morawski, obecny gubernator naszego dystryktu i Zbigniew Ładziński. Wyrazili oni, w imieniu członków swojego klubu, wolę zostania promotorem powstającego nowego, szamotulskiego, klubu Rotary. W kilku spotkaniach założycielskich uczestniczył również ówczesny gubernator dystryktu 2230 Andrzej Ludek. (który jak się okazało, urodził się w Szamotułach). Szamotuły odwiedził też w okresie założycielskim wielce zasłużony dla ruchu rotariańskiego w Polsce, niestety nieżyjący już dziś, pierwszy gubernator dystryktu 2230 - Bohdan Kurowski z Olsztyna.

W końcu 2002 roku prace organizacyjne zostały zakończone. Nowy klub Rotary w Szamotułach działający, zgodnie z prawem polskim, na prawach stowarzyszenia, został zarejestrowany przez Sąd. Organizacja Rotary International oficjalnie potwierdziła jego powstanie stosownym dokumentem z dniem 31 stycznia 2003 roku. Szamotulski klub stał się setnym zarejestrowanym w dystrykcie 2230 klubem Rotary, co zostało przyjęte jako dobry znak przyszłej, pomyślnej działalności.

Charter:

Charter - czyli uroczystość oficjalna inaugurująca działalność Rotarian w Szamotułach odbyła się przed południem, 5 kwietnia 2003 roku, na Zamku Górków w Szamotułach. Podczas tej uroczystości ówczesny gubernator dystryktu 2230 Pavlo Kashkadamov wręczył pierwszemu prezydentowi klubu Rotary w Szamotułach Markowi Nowaczykowi certyfikat - Chart - (stąd nazwa uroczystości) potwierdzający przynależność szamotulskich Rotarian do wielkiej międzynarodowej społeczności rotariańskiej i prawo do korzystania przez nich z wszystkich obowiązków i przywilejów związanych z tą przynależnością. Wieczorem, w salach Pałacu w Kobylnicach pod Szamotułami wydany został z tej okazji uroczysty obiad.

W uroczystości wzięli udział znamienici goście. Władzę lokalną reprezentowali: Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski, Starosta Szamotulski Pawel Kowzan i Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Jacek Grabowski. Wśród Rotarian byli: gubernator dystryktu 2230 (2002/2003) Pavlo Kashadamov z Kijowa i poprzedni gubernator (2001/2002) Andrzej Ludek z Warszawy oraz, jak się okazało, przyszli gubernatorzy: Andriy Bahanych z Użgorodu z Małżonką (2007/2008), Tadeusz Płuziński z Wrocławia (2009/20010) a także obecny gubernator (2012/2013) Lesław Morawski z Jeleniej Góry (jako prezydent klubu promotora RC Jelenia Góra). Byli też rotarianie z Niemiec oraz przedstawiciele klubów ze Szczecina, Poznania i Wielkopolski.Nic dwa razy sie nie zdarza
I nie zdarzy. Z tej przyczyny
Zrodziliśmy sie bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny.

Choćbyśmy uczniami byli
Najtępszymi w szkole świata,
Nie będziemy repetować
Żadnej zimy ani lata.

Żaden dzień sie nie powtórzy,
Nie ma dwóch podobnych nocy,
Dwóch tych samych pocałunków,
Dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Czemu ty sie, zła godzino,
Z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.

Uśmiechnięci, wpółobjęci,
Spróbujemy szukać zgody,
Choć różnimy sie od siebie,
Jak dwie krople czystej wody.


© ROTARY CLUB SZAMOTUŁY